Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, July 02, 2018
(2ก.ค. 61) กรมการค้าภายในชี้แจง การแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ
By tfma @ 1:55 PM :: 137 Views :: 6 Comments :: :: ข่าวอื่น ๆ
 

          เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงประเด็นการแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ

          ข้อชี้แจง พรรคประชาธิปัตย์ จัดงาน “โครงการช่วยสับปะรด 2018” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทางภาคเหนือ ที่ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุน โดยพรรคประชาธิปัตย์ มีการรับซื้อสับปะรดในราคากิโลกรัมละ 4 บาท เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาว กทม. ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลใส่ใจและเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ควรมีการวางนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบ เพราะแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปช่วยรับซื้อ แต่ยังไม่เพียงพอ และรัฐบาลต้องเร่งหารือกับโรงงานแปรรูปสับปะรดเพื่อจัดทำแผนระบายสินค้า เชื่อว่าจะใช้งบประมาณไม่มากนัก

          ข้อเท็จจริง ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการของโรงงานแปรรูป เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะปีนี้ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยให้ผลผลิตสับปะรดเพิ่ม และประกอบกับสองสามปีที่ผ่านมาสับปะรดมีราคาสูงทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากขึ้นด้วย ทำให้เกิดภาวะล้นตลาด เนื่องจากผลผลิตร้อยละ 90 พึ่งพาโรงงานแปรรูปเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ ในขณะที่กำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปคงเดิม

การแก้ไขปัญหาระยะสั้น

1. กระทรวงพาณิชย์เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรด ได้มีการประชุมเพื่อวางมาตรการช่วยเหลือแล้ว 2 ครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 และวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้มีมติให้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ มาตรการนำสับปะรดส่วนเกินออกจากระบบ โดยการกระจายสับปะรดออกนอกแหล่งผลิตสำหรับบริโภคผลสด และนำไปทำอาหารสัตว์เลี้ยงโคนมโคเนื้อ รณรงค์บริโภคสับปะรดโดยอาศัยเครือข่ายประชารัฐ และการเร่งรัดขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศให้มากขึ้น

2. กรมการค้าภายในก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยได้สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตสับปะรดผลสดออกจากแหล่งผลิต และได้สนับสนุนงบประมาณรวม 1,285,000 บาท ให้จังหวัด ระยอง ชลบุรี เชียงราย อุทัยธานี พิษณุโลก ลำปาง ประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ และกระจายไปจังหวัดปลายทางนอกแหล่งผลิต รวมปริมาณกว่า 2,000 ตัน

3. ได้ประสานงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ช่วยรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร ได้แก่

(1) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับซื้อสับปะรดผลสดแจกให้กับผู้ที่มารับบริการที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า 70 สาขาทั่วประเทศรวมปริมาณกว่า 890 ตัน

(2) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับซื้อสับปะรดสด 460 ตัน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เตรียมไว้สำหรับสมนาคุณลูกค้าที่มาใช้บริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง

(3) ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เช่น ห้าง Lotus, BigC, makro, The Mall, Tops ได้ร่วมลงนาม MOU กับกรมการค้าภายในในการช่วยรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรโดยตรง ปริมาณรวม 2,820 ตัน

(4) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานกรมปศุสัตว์และผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ นำสับปะรดใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงโคนมโคเนื้อ รวมแล้วกว่า 1,800 ตัน โดยกรมการค้าภายในได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 500,000 บาท ดำเนินการใช้รวบรวมสับปะรดเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงโคเนื้อโคนม ปริมาณ 500 ตัน

(5) กระทรวงมหาดไทยได้ประสานให้จังหวัดที่ไม่ได้เป็นแหล่งเพาะปลูกสับปะรดร่วมมือช่วยรับซื้อสับปะรดจากจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกเพื่อไปจำหน่ายในพื้นที่ด้วย

(6) สมาคมโรงแรมและร้านอาหารประสานให้สมาชิกเพิ่มปริมาณการเสิร์ฟให้มากขึ้นในรายการบุฟเฟต์ของโรงแรม และทำเมนูอาหารที่มuส่วนประกอบจากสับปะรดเป็นเมนูพิเศษบริการลูกค้าและนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มปริมาณการบริโภคสับปะรดด้วย

การแก้ไขปัญหาระยะยาว

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2561 คาดว่าผลผลิตและระดับราคาขายสับปะรดจะเริ่มค่อย ๆ คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ ดังนั้น การผลิตสับปะรดในรอบถัดไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คำแนะนำและทำความเข้าใจกับเกษตรกรในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด โดยส่งเสริมให้มีการทำสัญญาข้อตกลงกับโรงงานแปรรูปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องตลาดให้แก่เกษตรกร

ที่มา:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/806433

Rating
Comments
By relojes de imitacion @ Wednesday, July 04, 2018 3:59 PM
thanks for sharing

By Essay Editing and Proofreading @ Friday, August 31, 2018 7:59 PM
This is intended to counteract disturbance on residential markets because of import floods or strangely low import costs, and can apply just to imports that surpass levy standard volumes. No extra obligation might be impos ed on items which appreciate inclinations in regard of the section cost, seeing that their tax order does not involve utilization of the most elevated particular obligation.

By MadelineC @ Monday, November 05, 2018 7:38 PM
Amazing Information. I really Like it. <a href="https://busybox.pro/apk/">Busybox</a> <a href="https://myboyapk.top/android/">My Boy apk</a> <a href="https://gametuner.xyz/apk/">Game Tuner</a>

By Busybox @ Monday, November 05, 2018 7:39 PM
Amazing Information. I really Like it.

By My Boy apk @ Monday, November 05, 2018 7:42 PM
waoooo Sooo Niceeee. I really like it.

By Game Tuner @ Monday, November 05, 2018 7:43 PM
This is beautiful place i really like her dress thank you so much.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association