Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, June 25, 2018
(25 มิ.ย. 61) ก.เกษตรฯ เปิดพื้นที่ขาย 'กุ้งขาวแวนนาไม' ราคาถูก
By tfma @ 4:41 PM :: 105 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวอื่น ๆ
 

          เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากราคากุ้งขาวแวนนาไมปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากผลผลิตกุ้งโลกมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายกุ้งจากเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายกุ้งสดคุณภาพ ราคาถูก ให้กับผู้บริโภค ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 นี้ จำนวน 1,500 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 220 บาท (ขนาด 30 - 40 ตัว/กิโลกรัม) ณ บริเวณโรงอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมอุดหนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งแวนนาไม ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นการบริโภคกุ้งขาวแวนนาไมให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้ว ผู้บริโภคยังจะได้บริโภคกุ้งที่มีคุณภาพ สด สะอาด ได้มาตรฐานอีกด้วย

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนิน “โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง โดยซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจากเกษตรกรในราคานำตลาด และรณรงค์การบริโภคกุ้งขาวแวนนาไมภายในประเทศให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อพยุงไม่ให้สถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2560 ประเทศไทยมีผลผลิตกุ้ง จำนวน 297,111 ตัน ส่งออกต่างประเทศ จำนวน 197,302 ตัน เป็นจำนวนเงิน 66,658 ล้านบาท โดยมีตลาดที่สำคัญ ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น แคนนาดา และออสเตรเลีย

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/805544

Rating
Comments
Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association