Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, April 09, 2018
(9 เม.ย. 61) เกษตรเสนอ 5 แนวทาง ควบคุม 'พาราควอต'
By tfma @ 5:12 PM :: 168 Views :: 0 Comments :: :: ข่าวอื่น ๆ
 

          นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 2 ชนิด คือพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ภายในสิ้นเดือนธ.ค. 2562

          ขณะนี้อนุกรรมการฯได้ข้อสรุปแล้วและเตรียมเสนอ ให้ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแบนสารเคมีดังกล่าว ภายในเดือนเม.ย. 2561 เพื่อยื่นเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงในเดือนพ.ค.2561 พิจารณาว่าควรจะยกเลิกการใช้สารเคมีพาราควอต ซึ่งถูกกำหนดเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่

          ทั้งนี้ หากมติจากที่ประชุมคณะกรรมการฯมีมติจะไม่แบนสารเคมีดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมเสนอมาตรการควบคุม กำกับสารเคมีไว้แล้ว 5 แนวทางได้แก่

1.กำหนดให้จำหน่ายในสถานที่กำหนด โดยต้องเป็นร้านที่ได้การรับรองโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ(Q shop)

2.กำหนดคุณสมบัติของผู้ใช้ และผู้รับจ้างพ่นสารเคมี ต้องเป็นผู้การฝึกอบรมเท่านั้นกำหนดให้ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก ผู้มีไว้ในความครอบครอง แจ้งข้อมูลการผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ในการครอบครอง เพื่อให้ทราบเส้นทางตั้งแต่การนำเข้า จนถึงเกษตรกร

3.กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้า ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย เพื่อเป็นการลดอันตรายและความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี

4.กำหนดองค์ประกอบ สิ่งเจือปน และฉลาก เพื่อควบคุม ป้องกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่เกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม และ 5.การทบทวนความเข้มข้นและสูตรวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียน เช่น ไม่ผลิตแบบน้ำให้ผลิตแบบเจล หรือลดความเข้มข้น

ที่มา:http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798196

Rating
Comments
Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association