Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Thursday, February 15, 2018
(15 ก.พ. 61) ร่วมแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน VICTAM Asia 2018 ณ โรงแรม J.W. Marriot
By tfma @ 11:06 AM :: 46 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวกิจกรรมสมาคม
 

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการ และคุณสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าวรอบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน VICTAM Asia 2018  ณ โรงแรม J.W. Marriot โดยงาน VICTAM Asia 2018 กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งในงานจะมีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นานาชาติ อีกทั้งยังได้นำเสนอความก้าวหน้าและศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์ในประเทศไทย  โดยงาน VICTAM Asia 2018 นั้น จะจัดให้มีงานสัมมนา “World Feed Industry Perspectives” ซึ่งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ และมาตรฐานของผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ผลิตอาหารสัตว์ เทคโนโลยี วัตถุดิบ นำเข้า ส่งออก และอุปกรณ์ให้เข้าใจกับผู้ซื้ออย่างแท้จริง ทั้งในด้านของ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์ ร่วมกันจากต่างประเทศ อาทิ เวียดนามและบราซิล เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน

  

                     

Rating
Comments
By replica watches @ Saturday, March 24, 2018 1:33 PM
Have a natural attraction for women cosmetics and [url="http://www.gobuywatches.co.uk/"]replica watches[/url] uk clothes, no more than two for men the most attractive one, is to make their own driving experience, happy and can serve as the facade of the car, another is to highlight the taste edify sentiment rolex replica watch. The replica rolex is undoubtedly the most fashionable accessories, wear a suit to attend the activities, but also get a decent match on the [url="http://www.gobuywatches.co.uk/"]replica watches[/url].

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association