Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, February 12, 2018
(12 ก.พ. 61) ดีเดย์ “พาณิชย์” เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายข้าวพันธุ์ใหม่ “กข 43” น้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้บริโภครักสุขภาพ ถึง 15 ก.พ.นี้
By tfma @ 9:31 AM :: 190 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์
 

          ดีเดย์ “พาณิชย์” เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายข้าวพันธุ์ใหม่ “กข 43” น้ำตาลต่ำเหมาะกับผู้บริโภครักสุขภาพ ถึง 15 ก.พ.นี้ เตรียมวางตลาดล็อตแรก 600 ตัน หลังเม.ย.นี้ พร้อมการันตีมาตรฐานโดยกรมการข้าว
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมหลักการตลาดนำการผลิต ภายใต้แผนข้าวครบวงจร เพื่อเกษตรกรมั่นใจได้ว่าผลผลิตจะมีตลาดรองรับที่แน่นอนและได้รับราคาที่เหมาะสม โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้ทดลองปลูก“ข้าวพันธุ์ กข43” ซึ่งเป็นข้าวขาวเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ

          เนื่องจากผลการวิจัยโดยกรมการข้าวกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า ข้าวขาวพันธุ์ กข43 มีค่าการแตกตัวน้ำตาลน้อย และค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับปานกลางที่ค่อนข้างต่ำ คาร์โบไฮเดรตของข้าวมีลักษณะที่ทนต่อการย่อยได้ดีกว่าข้าวอมิโลสต่ำกว่าพันธุ์อื่นๆ จึงถือเป็นข้าวทางเลือ กของผู้ที่ควบคุมน้ำหนักและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต
“ปลายปีก่อนผลิตได้เพียง 20 ตัน เพราะเป็นข้าวที่ปลูกยากต้องอาศัยการดูแลรักษาที่ดี เหมาะสมกับพื้นในภาคกลาง มีผลผลผลิตต่อไร่ต่ำเพียง 430 กก.ต่อไร่ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพ วางแผนการผลิตภายใต้ระบบนาแปลงใหญ่ นาปี มีพื้นที่รวม 100 ไร่ ผลผลิตรวม 20 ตันข้าวเปลือก วางตลาดโดยสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แต่ปี 2561/2562 มีพื้นที่สำหรับนาปรัง ประมาณ 3,000 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิต 600 ตันข้าวสารในช่วงเมษายนนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเริ่มทำการตลาด โดยการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย”

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะเป็นผู้แทนจำหน่ายแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวพันธุ์ กข43 มาได้ที่ นายกรนิจ โนนจุ้ย กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน โทร. 02-507-6179 โทรสาร. 02-507-6181 หรือทาง E-mail : ricegroup.dit@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ หลังจากนั้นจะได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับซื้อข้าวจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเชิญผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายประชุมในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป

          “หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมจะเน้นผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้จริง ส่วนราคาจำหน่ายในแต่ละปีการผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ซึ่งในปี 2560/2561 ที่ผ่านมาจำหน่ายราคา กก.ละ 80 บาท ส่วนผลผลิตฤดูกาลปี 2561/2562 จะมีการหารือกันอีกครั้งเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกับทุกฝ่าย”

          นางสาวชุติมากล่าวเพิ่มเติมว่า การทำตลาดข้าวคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะพันธุ์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ในลักษณะนี้ จำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคถึงมาตรฐานคุณภาพของผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงการสีแปรสภาพว่าเป็นข้าวพันธุ์กข 43 จริง ทางกรมการข้าว จึงได้กำหนดตรารับรองบนถุงบรรจุข้าวพันธุ์ กข43 โดยใช้ เครื่องหมายรับรองเป็นรูปตราหมากฮ็อตสีเขียว ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดบนบรรจุภัณฑ์ป้องกันการปลอมแปลงเลียนแบบ หากผู้ใดฝ่าฝืนเลียนแบบจะมีโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากปลอมเครื่องหมายมีโทษจำคุก 4 ปี ปรับ 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          “การรับรองจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนาแปลงใหญ่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การดูแลของสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกเพื่อให้มั่นใจว่าข้าวที่ปลูกให้ผู้บริโภค เป็นข้าว กข43 ที่กรมการข้าวให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกและสีแปรโดยสหกรณ์หรือโรงสีที่ร่วมมือ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) โดยระบบ QR Trace ซึ่งผู้บริโภคสามารถสแกน QR Code เพื่อทราบข้อมูลถึงแหล่งที่มาของข้าวได้”

ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-115014

Rating
Comments
By Libertines en Avignon @ Wednesday, February 14, 2018 1:46 PM
Escort girls in France, Paris, Lyon, Aix-En-Provence, Nice, Toulouse, Avignon... Escort Avignon, annonces & annuaire des escort girls a Avignon. Escort directory in Avignon , find escorts, agencies and sex massage services that suit your needs.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association