Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าว  
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
Text/HTML
   
 
 
ข่าว
   

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Monday, October 09, 2017
(9 ต.ค. 60) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำปุ๋ยเจลบีด ลดต้นทุนปลูกมันสำปะหลัง
By tfma @ 8:56 AM :: 128 Views :: 1 Comments :: :: ข่าวอาหารสัตว์
 

          การใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลัง แม้จะมีการนำดินไปตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ใส่ปุ๋ยตรงตามความต้องการของพืชแล้วก็ตาม แต่ผลผลิตที่ได้กลับไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวไร่เป็นประจำ

          ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า การปลูกมันสำปะหลัง  เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กก./ไร่ แต่กลับได้ผลผลิตน้อย แทบไม่คุ้มทุน สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะระยะเวลาการละลายของปุ๋ยเร็วเกินไป ทำให้มันสำปะหลังดูดซึมปุ๋ยไปใช้ได้ไม่ทัน นอกจากจะทำให้เกิดการสูญเปล่า ยังมีปัญหาปุ๋ยไหลไปตกค้างทำให้หน้าดินแข็งเสื่อมสภาพ เกษตรกรต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และยังต้องจ่ายค่าแรงจ้างคนงานใส่ปุ๋ย กลายเป็นปัญหาต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง

          “บางพื้นที่ต้นมันสำปะหลังเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนัก เป็นเพราะพืชดูดใช้ปุ๋ยได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ บางส่วนไหล ไปตามน้ำ และถูกหน้าดินบริเวณที่ไม่ได้ปลูกพืชเก็บกักไว้ จากปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยจึงคิดผลิตปุ๋ยเจลบีด ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนวิจัย”

          ผศ.ดร.ณัฐบดี กล่าวต่อว่า ปุ๋ยนับว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งหลังจากทีมวิจัยได้ปรับสูตรปุ๋ยเคมี+อินทรีย์  ให้ตรงตามความต้องการของพืชแล้ว จึงคิดวิธีทำให้ปุ๋ยละลายช้า ด้วยการนำเจลทำมาจากโพลิเมอร์ธรรมชาติมาเคลือบเม็ดปุ๋ย ในความหนาที่มีความเหมาะสมกับระยะเวลาการปลูกและช่วงเวลาการเจริญเติบโต

          เมื่อนำปุ๋ยเจลบีดไปทดสอบในแปลงมันสำปะหลัง พื้นที่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ทำการเปรียบเทียบกับแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปพบว่า ใน 1 รอบการปลูกของแปลงปกติที่เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กก.ต่อไร่  ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต่างจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยเจลบีด แต่การใช้ปุ๋ยเจลบีดช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยและค่าจ้างแรงงานใส่ปุ๋ยได้ 50% เพราะการปลูกมันสำปะหลัง 1 รอบ ใส่ปุ๋ยเจลบีดแค่ครั้งเดียว

ที่มา:https://www.thairath.co.th/content/1089452

Rating
Comments
By Best iPhone X Cases @ Wednesday, October 11, 2017 2:13 PM
The bank had not set specific targets for take-up but Bowe said he expected mobile banking customers who have iPhones to be the main users.

Click here to post a comment
 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association