Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมส่วนงานวิชาการ

ดาวน์โหลด-คุณสมบัติและใบสมัคร

 
 
left menu
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์
     
 
E-Magazine Sponsor
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม
   
(8-10 เม.ย. 57) FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2014...
สมาคมฯได้เข้าร่วม FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2014 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ ไบเทค บางนา โดยระหว่างนั้นมีการจัดงาน ASEAN Feed & Rice Symposium และ ASEAN FEED Summit ซึ่งแต่ละประเทศนำเสนอข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศตน และมีผู้แ...
 
(27 มี.ค. 57) ประชุมใหญ่สมาคมประจำปี 2556...
ด้วย สมาคมฯได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์
 
(21 มี.ค. 57) การสัมภาษณ์โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าและผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าประเภทสินค้าเกษตร...
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมฯ ได้ให้สัมภาษณ์การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี (สินค้าเกษตร) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์
   
(28 มี.ค. 57) EU อนุญาตปลูกข้าวโพด GM Pioneer 1507 จากสหรัฐฯ เมินเสียงค้าน...
คณะกรรมาธิการยุโรปอนุญาตให้ปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม(Genetically Modified: GM) ในพื้นที่ของสหภาพยุโรป ซึ่ง 19 ประเทศโหวตคัดค้านในครั้งนี้โดยเหตุผลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม &n...
 
(27 มี.ค. 57) Study raises concerns about beta-agonists...
A recently published research study indicates that the number of cattle deaths linked to beta-agonists may be higher than reported, maker of the drug. The study was published in PLOS ONE, a scientific...
 
(27 มี.ค. 57) Target reduction in antibiotics: 70 percent...
The usage of antibiotics in Dutch poultry farming has decreased considerably. The objective for the reduction in 2013 was already achieved in 2012. Nevertheless, the government wants to stop the flow ...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ
   
(1 เม.ย. 57) Climate Change Causes Reduction in Body Size of Our Favorite Fish...
Climate change has taken another victim, the ocean fish. Scientists from University of Aberdeen established that some of the most commonly consumed fish species including herring, whiting, and haddock...
 
(1 เม.ย. 57) Russia to increase poultry exports by one third...
Russia will increase poultry exports by about 30% this year as the falling rouble will benefit Russian exporters and make all Russian products including poultry cheaper at the foreign markets, expert ...
 
(31 มี.ค. 57) China Opens Doors to Five Brazilian Poultry Plants...
According to the Brazilian Poultry Union (UBABEF), the agricultural defence organ of the Chinese government has just published the qualification of five Brazilian plants for exports of chicken meat to...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
งานเปิดบ้านสวทช. ประจำปี 2557 ( NAC 2014)...
 1-3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 
สัมมนา Aquafeed Horizons Asia ครั้งที่ 7 และ FIAAP Conference ครั้งที่ 5 ...
8-9 เมษายน 2557
 
การสัมมนาอาหารสัตว์และข้าว อาเซี่ยน 2014...
9 เมษายน 2014 เวลา 10.00 น. ที่ชั้น 2 ห้อง 211/212/213  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 

 
 
ข่าวประกาศ
   
ระเบียบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองตามกรอบ WTO ปี 2557-2559...
รายละเอียด
 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2555 ...
รายละเอียด
 
ประกาศเรื่องการกำหนดให้เครื่องในสุกรเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2555...
รายละเอียด
 
กระทรวงแรง​งานสหรัฐฯ แถลงข่าวเรื่​อง Reducing Child and Force Labor Toolkit...
รายละเอียด
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรืออายุของสัตว์ คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔...
รายละเอียด
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association