Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(1 พ.ย. 61) หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมประชุมกับกรมปศุสัตว์เพื่อหารือกำหนดมาตรฐานการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการ สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและกำหนดคุณภาพตามที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเคยทำขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552...
 
(25 ต.ค. 61) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้การต้อนรับและสัมภาษณ์ผู้แทนจาก Agriculture and Livestock Industries Corporation (ALIC)...
นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้การต้อนรับและสัมภาษณ์ผู้แทนจาก Agriculture and Livestock Industries Corporation (ALIC)...
 
(17 ต.ค. 61) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับ Mizuho Bank, Bangkok Branch...
นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับและสัมภาษณ์กับ Mr.Yuta Sugano, Vice President จาก Mizuho Bank, Bangkok Branch...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(9 พ.ย. 61) กระทรวงเกษตรฯ เผยสหกรณ์ 274 แห่ง พร้อมร่วมโครงการรับซื้อข้าวโพดหลังนา...
กระทรวงเกษตรฯ เผย สหกรณ์ 274 แห่ง พร้อมร่วมโครงการรับซื้อข้าวโพดหลังนา เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงภาคเอกชนสร้างความมั่นใจกับเกษตรที่ร่วมโครงการขณะนี้ 50% แล้ว...
 
(9 พ.ย. 61) ทูตเกษตรส่งซิกแนวโน้มอียู-มะกันขาดแคลนข้าวโพด เชื่อราคาพุ่ง 8-10 บาท/ก.ก....
ทูตเกษตรแจ้งแนวโน้มอียู-มะกันขาดแคลนข้าวโพด เชื่อราคาพุ่ง 8-10 บาท/ก.ก. ‘กฤษฎา’ ขอกรมศุลฯ-กรมวิชาการเกษตร สกัดการลักลอบเข้าจากเพื่อนบ้าน...
 
(1พ.ย.61) ซีพีเปิด 15 โรงงานอาหารสัตว์ ซื้อข้าวโพดหลังนาทั่วประเทศ...
ซีพี ผนึกพลังภาครัฐหนุนข้าวโพดหลังนา เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 15 แห่งทั่วประเทศรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงในราคาตลาด ภายใต้โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” พร้อมขยายจุดรับซื้อใกล...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(9 พ.ย. 61) สอน. ชง กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นต้น 15 พ.ย. คาดไม่ต่ำกว่า 880-900 บาทต่อตัน...
สอน. ชง กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูผลิตปี 2561/62 วันที่ 15 พ.ย.นี้ คาดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 880-900 บาทต่อตัน...
 
(1พ.ย.61) เวียดนามเพิ่มโทษละเมิดกฎหมายอาหาร 3.5 เท่า...
รัฐบาลเวียดนามอนุมัติบทลงโทษผู้ประกอบการอาหารที่ละเมิดกฎหมายความปลอดภัยอาหารให้รุนแรง ด้วยการเพิ่มค่าปรับขึ้นเป็น 3.5 เท่าจากคำสั่งเดิมในปี 2556 เพิ่มโทษปรับเป็นเงินสูงสุดถึง 200 ล้านด่งเวียดนาม (19...
 
(1พ.ย.61) จี้รัฐประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ปี60/61 หวั่นกระทบขาดสภาพคล่องโรงงาน...
โรงงานน้ำตาลทราย วอนรัฐเร่งประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี 2560/61 หลังประเมินราคาขั้นสุดท้ายจะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น หวังให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายช่วยเคลียร์เงินส่วนต่างของราคาอ้อยขั้นต้น...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 โดยภายในงานมีการจัด 2nd ASEAN FEED & RICE SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบา...
 
(12 ต.ค.58) บทความการค้ามนุษย์กับการใช้แรงงาน...
ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศไว้ว่า บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจำยอมใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีการณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคั...
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
(ประกาศกรมปศุสัตว์) หลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated Feed)...
กรมปศุสัตว์ ประกาศหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated Feed) ภายใต้ พ.ร.บ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 61......
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  (ฉบับที่ 2) 
 
ระเบียบการนำเข้ากากถั่วเหลือง ปี 2561-2563...
          ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ์ชำระภาษีตามพันธะกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้อง...
 
(9 ม.ค.60) มติ ครม -การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช...
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  ประธานกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  เสนอ ดังนี้...
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
   

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559                                                                             

  อ่านทั้งหมด                                      

                                                                   

 
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association