Mode:       
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมส่วนงานวิชาการ

ดาวน์โหลด-คุณสมบัติและใบสมัคร

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
อบรมกฎหมายการแข่งขันทางการค้า...
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้เกียรติต้อนรับ คณะผู้แทนจากสํานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน...
 
การประชุมบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)...
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมการประชุมบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ซึ่งจัดโดย สำนักงานการปฏิรูปที่เดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)...
 
พบปะหารือระหว่างอธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย...
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557  อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายบุญยฤทธิ์  กัลยาณมิตร) และคณะ ให้เกียรติเข้าพบหารือร่วมกับคณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(26 ม.ค.58) จ่อขึ้นราคาข้าวถุง-อาหารสัตว์เอกชนครวญต้นทุนพุ่ง/จี้รัฐช่วยเหลือก่อนธุรกิจเจ๊ง...
 ข้าวบรรจุถุงจ่อขึ้นราคา 5-10%ไตรมาส 2 หลังต้นทุนพุ่ง ด้านสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยเร่งรัฐบาลชัดเจนราคารับจำนำข้าวฤดูกาลใหม่ หากตั้งสูงหวั่นกระทบต้นทุน ด้านผู้ประกอบการคาดราคาอาหารสัตว์ปีนี้ปรั...
 
(26 ม.ค.58) Viet Nam Commits to Reduced Shrimp Disease, Improved Safety in 2015...
VIET NAM - The Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) says it aims to reduce disease affected shrimp areas by 50 per cent in 2015.....
 
(15 ม.ค.58) GM crops to be fast-tracked in UK following EU vote...
GM crops look set to be brought to the UK market speedily after MEPs approve new legislation allowing countries to choose whether to grow the crops, in a rubber-stamping vote on Tuesday (13 January).....
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(21 ม.ค. 58)จ.มหาสารคาม อบรมการเลี้ยงโคเนื้อแบบมืออาชีพ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมหลักสูตร การเลี้ยงโคเนื้อแบบมืออาชีพ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) ที่ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเ...
 
(20 ม.ค. 58) New deal to see 150,000 tons of Cambodian cassava shipped to China for ethanol...
In Cambodia, the first-ever shipment of cassava chips to China for ethanol feedstock has set sail. The deal is the first of many expected shipments under a new agreement with Tianguan Global Cassava...
 
(15 ม.ค.58) เตือนผู้ประกอบการไทย ! ผลกระทบของมาตรการติดฉลากอาหารใหม่ของ EU...
ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบการให้ข้อมูลและการติดฉลาก Regulation (EU) NO.1169/2011 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ซึ่งกำหนดให้ฉลากอาหารจะต้องแยกประเภทของน้ำมันที่ใช้เป็นส่วนประกอบ...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
(5 ม.ค.58) รับสมัครงาน...
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมงานวิชาการ...
 
"วันไข่โลก"...
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2557 ณ สยามสแควร์วัน พบกับการประกวดหนุ่มสาวหน้าใส MR. & MISS Egg Ambassador 2014 ค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวอายุ 17-25 ปี ที่ใส่ใจเรื่องคุณค่าแห่งไข่เพื่อโปรโมท กิจ...
 
Business Matching: Explore More Opportunities with Turkish Gourmet...
May 21st -24th, 2014 in THAIFEX- World of food ASIA 2014 at Challenger Hall II, IMPACT, Bangkok, THAILAND
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ...
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกหนังหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เข...
 
ระเบียบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองตามกรอบ WTO ปี 2557-2559...
รายละเอียด
 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2555 ...
รายละเอียด
 
ประกาศเรื่องการกำหนดให้เครื่องในสุกรเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2555...
รายละเอียด
 
กระทรวงแรง​งานสหรัฐฯ แถลงข่าวเรื่​อง Reducing Child and Force Labor Toolkit...
รายละเอียด
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association