Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(21 กย.59) นายกสมาคมฯ พร้อมกับเลขาธิการสมาคมฯ ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์กับธนาคารแห่งประเทศไทย...
21 กันยายน 2559 – คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมให้ข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และสถานการณ์อาหารสัตว์ในปัจจุบัน กับคณะทำงานโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ ระหว่างธนาคา...
 
(19 กย.59) สัมมนาผู้บริหารประมง ประจำปี 2559 เรื่อง "ปฏิรูปการประมงสู่ประเทศไทย 4.0"...
19 กันยายน 2559 - สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารประมง ประจำปี 2559 เรื่อง "ปฏิรูปการประมงสู่ประเทศไทย 4.0" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 
(19 ก.ย.59) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ต้อนรับคณะจาก The Soybean Processors Association of India...
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคม พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคม ให้การต้อนรับ Dr. Sanjay Kumar, Second Secretary (Economic & Commercial) จากสถานทูตอินเดียประเทศไทย และคณะนักธุรกิจจาก The Soybean Processors Asso...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(9 พ.ย.59) เรื่องข้าวสาลี...ข้อเท็จจริงที่ควรรู้...
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และมีข้อมูลไม่ถูกต้องหลายส่วน ทำให้การวิเคราะห์บิดเบือน สร้างความสับสนเข้าใจผิด ตามรายละเอียดดังนี้ 1.) การลดภาษีการนำเข้าข้าวสาลีจาก 27% มาเหลือเ...
 
(31 ส.ค.59) Peru Launches Regulation to Increase Aquaculture Exports...
PERU - Peru has published a new regulation 'The General Law on Aquaculture' which aims to stimulate, guide, and regulate sustainable aquaculture in the country.
 
(26 ส.ค.59) Cyclops beetles hint at answer to chicken-and- egg problem...
Beetles with cyclops eyes have given Indiana University scientists insight into how new traits may evolve through the recruitment of existing genes - even if these genes are already carrying out criti...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(24 พ.ย.59)ยอดส่งออกไก่สหรัฐฯไปแอฟริกาใต้ไม่พุ่ง แม้ได้โควตาเพิ่ม...
สถานการณ์ส่งออกไก่ติดกระดูกจากสหรัฐอเมริกาไปแอฟริกาใต้ยังคงไม่คืบแม้แอฟริกาใต้ให้โควตาพร้อมงดจัดเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-dumping : AD) แต่ยอดส่งออกยังมีปริมาณต่ำกว่าโควตากว่าครึ่ง คาดเหตุค่าเง...
 
(23 พ.ย.59)เตรียมพร้อมรับมาตรการส่งออกข้าวไปจีน...
กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคของจีน (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine : AQSIQ) กำหนดให้ผู้ผลิตและแปรรูปข้าว ต้องรับการตรวจประเมินและคัดเลือกข้าวตามมาตรฐานคุ...
 
(1 พ.ย.59) อินเดียแซงจีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองสูงสุด...
อินเดียแซงหน้าจีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลก
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 โดยภายในงานมีการจัด 2nd ASEAN FEED & RICE SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบา...
 
(12 ต.ค.58) บทความการค้ามนุษย์กับการใช้แรงงาน...
ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศไว้ว่า บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจำยอมใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีการณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคั...
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2)
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 
พระราชกำหนด การประมง 2558...
พระราชกำหนด การประมง 2558 อ่านบทความเพิ่มเติม
 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558...
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 อ่านบทความเพิ่มเติม
 
คำสั่ง คสช เรื่องการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม...
ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้มีคำสั่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อยกระดับการแแก้ไขปัญหาที่สหภาพยุโรปได้ให้ใบเหลื...
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
   

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559                                                                             

  อ่านทั้งหมด                                      

                                                                   

 
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association