Mode:       
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

เจ้าหน้าที่สมาคม 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(9 เม.ย.58) เสวนา"ความจริงเรื่องข้าวโพด เพื่อทางออกประเทศไทย"...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในประเด็นเรื่องหมอกควันที่ได้ผูกสาเหตุมาจากการเผาซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Normal 0 false false false EN-US ...
 
(8 เม.ย.58) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้านำเสนอผลการดำเนินงานข้าวโพดยั่งยืนกับสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก...
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้านำเสนอผลการดำเนินโครงการข้าวโพดยั่งยืนที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่ง
 
(20 มี.ค. 58)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตลอดช่วงปี 2557 และแผนการดำเนินงานต่อไปในปี 2558...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(9 เม.ย.58) ทางออกยั่งยืน สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ผลักดันกติกาไม่รับซื้อข้าวโพดจากไร่ที่มีการเผา...
แนะไม่ต้องรอ MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับ ซี.พี.  สมาคมผลิตอาหารสัตว์ไทยเร่งผลักดันมาตรฐานสินค้าการเกษตร  ไม่รับซื้อข้าวโพดจากไร่ที่มีการเผา  หลังพบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นต้นตอหมอกค...
 
(20-มี.ค.58)เกาหลีใต้แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในแอฟริกาตะวันตก...
รัฐบาล ของเกาหลีใต้เริ่มการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) ในเรือประมงของเกาหลีใต้นอกน่านน้ำแอฟริกาตะวันตก...
 
(19 ก.พ. 58) US ถกข้อพิพาทแรงงานท่าเรือและผลักดันการส่งออกเนื้อสัตว์...
กลุ่มผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์รวมทั้งพันธมิตรทางการค้าเรียกร้องให้มีการยุติการประท้วงของแรงงานท่าเรือแถบชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยแสดงความผิดหวัง...      
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(27-มี.ค.58) พรรค BJP ประกาศใช้กฎหมายห้ามบริโภคเนื้อวัวในรัฐมหารัชตะของอินเดีย...
พรรค BJP ซึ่งชนะการเลือกตั้งในรัฐมหารัชตะของอินเดียเมื่อปีที่แล้วและได้เป็นรัฐบาล ในรัฐดังกล่าวอยู่ในปัจจุบันประกาศใช้กฎหมายห้ามบริโภคเนื้อวัว...
 
(16 มี.ค.58) EU หวั่นยูเครน – อินเดียตีตลาดไข่ผงหากเปิดเจรจาลดภาษี...
ผลการสำรวจความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ไข่ผงในสหภาพยุโรป โดยสถาบัน LEI Wageningen UR. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2553 พบว่าหลายประเทศผู้ส่งออก.....
 
(3 มี.ค.58)ประสบความสำเร็จนำเข้าสินค้าเกษตรบริเวณพรมแดนโดยขบวนการสหกรณ์...
กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสบความสำเร็จนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยขบวนการสหกรณ์...      
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง...
ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม  จำนวน 2 ตำแหน่ง   
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 
"วันไข่โลก"...
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2557 ณ สยามสแควร์วัน พบกับการประกวดหนุ่มสาวหน้าใส MR. & MISS Egg Ambassador 2014 ค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวอายุ 17-25 ปี ที่ใส่ใจเรื่องคุณค่าแห่งไข่เพื่อโปรโมท กิจ...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
ประกาศกระทรวง เรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2558-2560...
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี 2558-2560
 
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ...
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกหนังหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เข...
 
ระเบียบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองตามกรอบ WTO ปี 2557-2559...
รายละเอียด
 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2555 ...
รายละเอียด
 
ประกาศเรื่องการกำหนดให้เครื่องในสุกรเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2555...
รายละเอียด
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association