Mode:       
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

เจ้าหน้าที่สมาคม 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(10 มี.ค.58) งานแถลงข่าวการจัดงาน VICTAM 2016...
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเข้าร่วมแถลงข่าวรอบสื่อมวลชน ของงาน VICTAM 2016 ณ โรงแรม J.W Marriot ซึ่งงาน VICTAM เป็นงาน...
 
(9 มี.ค.58) คณะผู้แทนจาก Brazilian Association of Animal Rendering (ABRA) เข้าพบหารือร่วมกับ ผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ...
คณะผู้แทนจาก Brazilian Association of Animal Rendering (ABRA) เข้าพบหารือร่วมกับผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ซึ่งการหารือในครั้งนี้ นายกสมาคมฯ (นายพรศิล...
 
(5-6 มี.ค.58) ออกคูหางานคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมออกคูหางานนิทรรศการ คล้ายวันครบรอบสถาปนาสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)...      
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(19 ก.พ. 58) US ถกข้อพิพาทแรงงานท่าเรือและผลักดันการส่งออกเนื้อสัตว์...
กลุ่มผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์รวมทั้งพันธมิตรทางการค้าเรียกร้องให้มีการยุติการประท้วงของแรงงานท่าเรือแถบชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยแสดงความผิดหวัง...      
 
(19 ก.พ. 58) EU ถกร่างกม.ฉลากที่มาของเนื้อสัตว์ในอาหารสำเร็จรูป...
ผลลงคะแนนเสียงครั้งที่1 ของคณะกรรมาธิการรัฐสภายุโรปด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขและความปลอดภัยด้านอาหาร(ENVI) เสียงข้างมากสนับสนุนการออกกฎหมายบังคับให้ฉลากอาหารสำเร็จรูป...      
 
(11 ก.พ.58) EU รายงานสถานการณ์โรคระบาดจากสัตว์สู่คนและเชื้อก่อโรคในอาหาร...
หน่วยความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป (European Centre for Disease Prevention and Control: ECDC) ได้รายงานแนวโน้มสถานการณ์โรคร...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(3 มี.ค.58)ประสบความสำเร็จนำเข้าสินค้าเกษตรบริเวณพรมแดนโดยขบวนการสหกรณ์...
กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสบความสำเร็จนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยขบวนการสหกรณ์...      
 
(27 ก.พ.58) US เตรียมออกกม. สวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มเลี้ยง...
ผลการวิจัยสวัสดิภาพสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มสหรัฐฯซึ่งได้รับการสนับสนุนและให้ข้อมูลโดยองค์กรปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์(The Humane Society of the United States: HSUS), องค์กรที่ช่วยเหลือป้องกันการกระทำทา...
 
(19 ก.พ.58) มะกันถอดเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศIUU...
หน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ของสหรัฐได้ยกเลิกเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศที่ทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม(Illegal, Unreported, and Unregulated fish...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง...
ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม  จำนวน 2 ตำแหน่ง   
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 
"วันไข่โลก"...
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2557 ณ สยามสแควร์วัน พบกับการประกวดหนุ่มสาวหน้าใส MR. & MISS Egg Ambassador 2014 ค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวอายุ 17-25 ปี ที่ใส่ใจเรื่องคุณค่าแห่งไข่เพื่อโปรโมท กิจ...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ...
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกหนังหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เข...
 
ระเบียบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองตามกรอบ WTO ปี 2557-2559...
รายละเอียด
 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2555 ...
รายละเอียด
 
ประกาศเรื่องการกำหนดให้เครื่องในสุกรเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2555...
รายละเอียด
 
กระทรวงแรง​งานสหรัฐฯ แถลงข่าวเรื่​อง Reducing Child and Force Labor Toolkit...
รายละเอียด
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association