Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(12 ก.พ. 62) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับ GMP+ International ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย GMP+ International เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารสัตว์...
 
(29 พ.ย. 61) งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ แนวโน้มวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2562 ในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561...
 
(28 พ.ย. 61) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรมสัตว์แพทย์ควบคุมโรงงานอาหารสัตว์...
สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา รุจทิฆัมพร อนุกรรมการวิชาการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรมสัตว์แพทย์ควบคุมโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งจัดโดยกรมปศุสัตว์...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(18 ก.พ. 62) แคนาดาบังคับใช้กฎระเบียบ SFCR พัฒนาความปลอดภัยอาหาร...
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแคนาดาได้ประกาศบังคับใช้กฏระเบียบอาหารปลอดภัยฉบับใหม่ (SFCR: Safe Food for Canadians Regulations) อย่างเป็นทางการ...
 
(18 ก.พ. 62) EU อนุญาต sodium alginate และ potassium alginate เสริมในอาหารสัตว์...
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1533 ซึ่งพิจารณาแล้วอนุญาตให้ sodium alginate และ potassiumalginate เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ สำหรับส...
 
(22 ม.ค. 62) เกษตรกรแห่ร่วมนับแสน!! ปิดรับเข้าร่วมโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา...
เกษตรฯ เผย โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ชี้เกษตรกรให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ภายหลังภาครัฐและเอกชนระดมความร่วมมือ ทั้งการเตรียมถ่ายทอ...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(18 ก.พ. 62) “กฤษฎา” สั่งปลัดเกษตร-อธิบดีกรมวิชาวิชาการ ทำแผนกำจัด 3 สารอันตรายใน 24 เดือน...
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ระบุ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายอันได้แก่ พาร...
 
(18 ก.พ. 62) สินเชื่อเลิกเผา มาไม่ทัน ขอไร่อ้อยปี’64 เลิกเด็ดขาด...
การดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 62 หลายหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในมาตรการ...
 
(22 ม.ค. 62) “พาณิชย์” ผนึกม.เกษตรฯ ขายวาฟเฟิลมันอบกรอบ...
พาณิชย์ผนึก ม.เกษตรฯ เทสโก้ฯหนุนนวัตกรรมมันสำปะหลัง เตรียมลอนช์ “วาฟเฟิลมันสำปะหลังอบกรอบ” ในงานเกษตรแฟร์ หวังชิงตลาดขนมขบเคี้ยว มูลค่า 40,000 ล้านบาท ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในอนาคต...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
(18 ม.ค. 62) ‘วิฟ เอเชีย 2019’...
ขนสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกสู่เอเชีย เต็มอิ่มกับ 1,250 บริษัทชั้นนำที่ครบถ้วนทั้งห่วงโซ่อาหาร ‘วิฟ เอเชีย 2019’ พร้อมลงทะเบียนออนไลน์แล้ววันนี้! ...  
 
(17 ม.ค. 62) 6th Global Feed & Food Congress...
Register by 17 January 2019 to get the special hotel rate at the Shangri-La ! 6th Global Feed & Food Congress - Special Edition Are you ready for the future of Feed & Food?...    
 
(15 ม.ค. 62 ) ยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41 (ร่าง) พ.ร.บ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ......
ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมาตร 14 และมาตร 41 ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ... เนื่องจาก 2 มาตราดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยมีหนังสือแจ้งความคืบหน้าจากกรมส...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ปี 2562...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม คลิก...
 
(ประกาศกรมปศุสัตว์) ประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์ผสมยา...
ลำดับประกาศที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ผสมยา จำนวน 6 ฉบับ
 
(ประกาศกรมปศุสัตว์) หลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated Feed)...
กรมปศุสัตว์ ประกาศหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated Feed) ภายใต้ พ.ร.บ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 61......
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  (ฉบับที่ 2) 
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
   

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559                                                                             

  อ่านทั้งหมด                                      

                                                                   

 
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association