Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(18 ต.ค. 60) สัมมนา 2nd OIE Information Seminar for Practicing Veterinarians: Combating AMR...
สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา รุจทิฆัมพร อนุกรรมการวิชการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ในงานสัมมนา 2nd OIE Information Seminar for Practicing Veterinarians: Combating AMR ในหัวข้อ “How to collaborate in combating AMR in animal sector...
 
(16 ต.ค.60) เข้าพบรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือการใช้ประโชยน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกร...
คณะผู้บริหาร เข้าพบรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโชยน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกร...
 
(11 ต.ค.60) คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้การสัมภาษณ์กับผู้แทนบริษัท Ipsos Business Consulting เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ...
คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การสัมภาษณ์กับผู้แทนบริษัท Ipsos Business Consulting...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(12 ธ.ค. 60) 'สนธิรัตน์' ดึงเกษตรกรร่วมแก้ปมมัน-ข้าวโพดเบ็ดเสร็จ...
"รมว.พาณิชย์" ลงพื้นที่โคราชติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง พร้อมดึงเกษตรกรร่วมวางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก...
 
(8 ธ.ค. 60) พาณิชย์แจงมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มมีปริมาณมากในขณะนี้...
ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าจะมีปริมาณ 13.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น ร้อยละ 18.21 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทั้งเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากปริมา...
 
(6 ธ.ค. 60) ราคามันสำปะหลังภายในประเทศพุ่ง พ่อค้าฉวยโอกาสลักไก่นำเข้าเกินที่ขออนุญาตหวังทำกำไร...
ผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยจะเริ่มทยอยออกมาตั้งแต่เดือนม.ค.เป็นต้นไป แต่ขณะนี้ผลผลิตมันสำปะหลังภายในประเทศยังไม่ออกมาเต็มที่ ทำให้ราคาหัวมันสดสูงถึงกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 2.15-2.20 บาท...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(12 ธ.ค. 60) พบโรครานํ้าค้าง ในแปลงปลูกข้าวโพด จ.นครปฐม...
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายกมล แสงสีงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนคร ปฐม ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วของสำนัก งานเกษตรจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ แปลงป...
 
(8 ธ.ค. 60) WTO ฟันอินโดฯเหตุกีดกันนำเข้าเนื้อมะกัน...
องค์การการค้าโลก (WTO) รายงานผลการพิจารณามาตรการการนำเข้าของอินโดนีเซีย จำนวน 18 ฉบับ ซึ่งสหรัฐฯได้แจ้งเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement)...
 
(6 ธ.ค. 60) รมว.เกษตรฯ แนะปลูก ‘กล้วยหอม-มะพร้าว’ แก้ปัญหายางราคาตกได้...
นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การแก้ปัญหายางพาราราคาตกต่ำมี 3 ด้าน 1. เกษตรกรต้องลดผลิต-พื้นที่ปลูก 2. ต้องหาตลาด เร่งเจรจาตลาดต่างประเทศ และ 3. กลไกการบริหารยางทั้งระบบ...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 โดยภายในงานมีการจัด 2nd ASEAN FEED & RICE SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบา...
 
(12 ต.ค.58) บทความการค้ามนุษย์กับการใช้แรงงาน...
ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศไว้ว่า บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจำยอมใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีการณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคั...
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
(9 ม.ค.60) มติ ครม -การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช...
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  ประธานกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  เสนอ ดังนี้...
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2)
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 
พระราชกำหนด การประมง 2558...
พระราชกำหนด การประมง 2558 อ่านบทความเพิ่มเติม
 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558...
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 อ่านบทความเพิ่มเติม
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
   

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559                                                                             

  อ่านทั้งหมด                                      

                                                                   

 
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association