pendik escort
antalya bayan escort
replica watches
huluhub.com
beylikduzu escort mature porno
pendik escort
gaziantep escort
antalya escort
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(15 และ 22 ก.ค. 63) การจัดอบรมมาตรฐาน GMP+ ครั้งที่ 3...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับองค์กร GMP+ International และ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดอบรม GMP+ webinar online ภายใต้โครงการ Orange Knowledge Transfer Programme ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 และ 22 กรกฎาคม 2563
 
(12 พ.ค.63) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาช่วยเหลือลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องากนโยบายการบริหารจัดการสารเคมีทางการเกษตร (พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส)...
 
(30 ม.ค. 63) งานแถลงข่าว VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition...
คุณสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition 2020 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(30 ต.ค. 63) สศก. หนุนชาวสุราษฎร์ เลี้ยงแพะเสริมรายได้ มีตลาดรองรับ เน้นรวมกลุ่ม พัฒนามาตรฐานฟาร์ม...
สศก. หนุนชาวสุราษฎร์ เลี้ยงแพะเสริมรายได้ มีตลาดรองรับ เน้นรวมกลุ่ม พัฒนามาตรฐานฟาร์ม
 
(30 ต.ค. 63) USDA ดันร่างบังคับใช้ RFID เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับในปศุสัตว์...
สหรัฐอเมริกาทบทวนแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำเทคโนโลยี RFID  มาใช้เพื่อติดตามข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีโครงการนำร่องใน 3 รัฐคือ แคนซัส ฟลอริดา และเทกซั...
 
(30 ต.ค. 63) แอฟริกาใต้ตั้งห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ลุยถึงฟาร์ม หนุนอาหารปลอดภัย...
แอฟริกาใต้ชูนโยบายสนับสนุนได้เงินทุนในการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมประกอบธุรกิจรับตรวจทางห้องปฏิบัติการให้กับเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(30 ต.ค. 63) อลงกรณ์” ประชุมทางไกล รัฐมนตรีเอเปคด้านความมั่นคงอาหาร ชู นโยบาย 3S ของ “เฉลิมชัย” และเทคโนโลยีเกษตร เสริมแกร่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รับมือโควิด-19 ...
ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร APEC 2020 รับมือผลกระทบโควิด 19 ชูนโยบาย3S-เกษตร 4.0 ยืนยันความพร้อมเป็นแหล่งอาหารสำรองอาเซียนและครัวโลก
 
(29 ต.ค. 63) เลขาธิการ สศก. “ฉันทานนท์” มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจ ชี้ สศก. ต้องเป็นผู้นำทาง เสมือน “เนวิเกเตอร์ เศรษฐกิจการเกษตร” ที่รวดเร็ว แม่นยำ...
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มุ่งจัดทำ Big Data ด้านการเกษตรของประเทศ ทั้งในส่วนของนโยบาย การบริหาร การจัดการ และการวิจัย เพื่อให้องค์กรเติบโตสู่ Digital Transformation ในยุค New Normal
 
(27 ต.ค. 63) Asda to trial first sustainable store in this Leeds store...
Asda will open its first sustainability trial store in Leeds today, partnering with the UK’s biggest brands to test the latest innovations to tackle plastic pollution.
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
(6 ต.ค. 63) แจ้งเลื่อนงาน VIV Asia 2021 ...
ทีมผู้จัดงาน VIV 2021 ประกาศแจ้งเลื่อนการจัดงาน จากเดิม 10-12 มี.ค. 63 เป็น วันที่ 22-24 ก.ย. 63 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 
(24 ก.ย. 63) KFIA แจ้งยกเลิกการจัดงาน "Online Buy Korean Food 2020"...
สมาคมอุตสาหกรรมวัตถุดิบอาหารเลี้ยงสัตว์เกาหลี (Korea Feed Ingredients Association: KFIA) แจ้งยกเลิกการจัดงาน "Online Buy Korean Food 2020"
 
(21 ก.ค. 63) ข่าวสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 9/2563...
ข่าวสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 9/2563
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม) เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 
(ประกาศกระทรวงแรงงาน) เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ฯ...
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร...
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 และ 15 ปี 2563...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2563  
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ปี 2562...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม คลิก...
 
(ประกาศกรมปศุสัตว์) ประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์ผสมยา...
ลำดับประกาศที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ผสมยา จำนวน 6 ฉบับ
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association