Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
     
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(24 ก.ย. 58) สมาคมฯ ร่วมสัมนาโครงการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน...
สมาคมฯ ร่วมสัมมนาโครงการบูรณาการพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ 8 ตำบล  จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 800 คน โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่ว...
 
(4 ก.ย. 58 ) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยลงพื้นที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ในวันที่ 1-3 ก.ย. 58...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพันธุ์พืชไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน พื้นที่ภาคเหนือ  กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง...   Norm...
 
(5 ส.ค. 58) ร่วมการอภิปรายยุทธศาสตร์ข้าวโพดภาครัฐ ภายใต้การประชุมข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ร่วมอภิปรายยุทธศาสตร์ข้าวโพดภาครัฐ ภายใต้การประชุมเชิงวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 โดยมีนายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมฯ...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(4 ต.ค. 58) ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เผยภารกิจผลิตเสบียงอาหารสัตว์ปีนี้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง...
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เผยภารกิจผลิตเสบียงอาหารสัตว์ปีนี้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง แจ้งเตือนเกษตรกรให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์..
 
(28 ก.ย. 58) สหรัฐฯพร้อมลงทุนผลิตสินค้าเกษตร-อาหารในนิคมฯบราซิล...
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯได้ส่งผู้แทนเข้าพบผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมManaus ของรัฐAmazonas ทางตอนเหนือของบราซิลเพื่อหารือโอกาสการขยายการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรต่างประเทศในเขตเศรษฐกิจ...
 
(28 ก.ย. 58) รัสเซียเตรียมแบนGMO ในอุตสาหกรรมอาหาร...
เมื่อวันที่18 กันยายน2558 รองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์ในที่ประชุมสภาด้านการเกษตรว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะห้ามการผลิตสินค้าอาหารที่มีส่วนประกอบซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม(Genetically...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(12 ต.ค. 58) US ลดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด(AD) กุ้งเวียดนาม...
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา(The US Department of Commerce: DOC) ได้ประกาศผลการทบทวนการจัดเก็บภาษีของกุ้งแช่แข็งที่นำเข้าจากเวียดนามหลังจากดำเนินการตรวจสอบ(The period of review: POR) ตั้งแต่วันที่1 กุมภ...
 
(12 ต.ค. 58) EU เตรียมพิจารณาสถานะIUU ของไทยปลายปี2558...
สหภาพยุโรป(EU) เตรียมพิจารณาสถานะการนำเข้าสินค้าประมงจากไทยภายในเดือนธันวาคม2558 หลังจากที่เพิ่งให้ใบเหลืองการประมงที่ผิดกฏหมายแก่โคโมรอสและไต้หวันและได้ห้ามการนำเข้าสินค้าประมงจากกัมพูชากินีและศรีลัง...
 
(11 ต.ค. 58) อยุทธ์ลงพท.เยี่ยมเกษตรกรโคนม...
วันนี้ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมเกษตรกรโคนม ที่มีข่าวโคนมตาย พบว่า เกษตรกรนำกากเอทานอลมาให้โคกิน ซึ่งพบว่ามีเชื้อราขึ้นในกากเอท...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
(12 ต.ค.58) บทความการค้ามนุษย์กับการใช้แรงงาน...
ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศไว้ว่า บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจำยอมใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีการณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคั...
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 
"วันไข่โลก"...
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2557 ณ สยามสแควร์วัน พบกับการประกวดหนุ่มสาวหน้าใส MR. & MISS Egg Ambassador 2014 ค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวอายุ 17-25 ปี ที่ใส่ใจเรื่องคุณค่าแห่งไข่เพื่อโปรโมท กิจ...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
คำสั่ง คสช เรื่องการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม...
ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้มีคำสั่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อยกระดับการแแก้ไขปัญหาที่สหภาพยุโรปได้ให้ใบเหลื...
 
ประกาศกระทรวง เรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2558-2560...
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี 2558-2560
 
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ...
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกหนังหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เข...
 
ระเบียบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองตามกรอบ WTO ปี 2557-2559...
รายละเอียด
 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2555 ...
รายละเอียด
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
   

 

 

AEC NEWS ALERT  ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558

AEC NEWS ALERT  ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558

                                                                                                        อ่านทั้งหมด

                                                                   

 
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association