Entrümpelung paykwik
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(5 พ.ย.62) ผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมี...
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแบนไกลโฟเซตที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากถั่วเหลืองก็วุ่นวายไม่แพ้อาหารคน...     
 
(8 พ.ค. 62) "การใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียมในการติดตามสภาวะการผลิตสินค้าเกษตร"...
การบรรยายพิเศษเรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียมในการติดตามสภาวะการผลิตสินค้าเกษตรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)...               
 
(14 มี.ค. 62) สมาคมผู้ผลิตอาหารัสตว์ไทยให้การต้อนรับ Agricultural Attache of the Embassy of Federative Republic of Brazil...
สมาคมผู้ผลิตอาหารัสตว์ไทยให้การต้อนรับ Dr. Maria Eduara de Serra Machado, Agricultural Attache of the Embassy of Federative Republic of Brazil representing Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA)...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(12 ก.พ. 63) ร้องข้าวโพดพม่าทะลัก ‘สวมสิทธิ’ ทุบราคาดิ่ง...
ข้าวโพดเมียนมาทะลักไทย ทุบราคาผลผลิตชาวไร่ดิ่ง รัฐจ่ายประกันรายได้อ่วม “สมาคมพ่อค้าพืชไร่” ออกโรงร้อง กมธ.วุฒิสภา-พาณิชย์...
 
(24 ม.ค.63) เกษตรฯชงครม. 8,900 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก...
เกษตรฯชงครม. จัดสรรงบ 8,900 ล้าน บูรณาการ 7 กระทรวงดำเนิน 114 โครงการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามยุทธศาสตร์ชาติ...
 
(21 ม.ค.63) FDA กำลังพิจารณา ให้แป้งบุกเป็นเส้นใยอาหาร...
องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) กำลังพิจารณากำหนดให้กลูโคแมนแนน (glucomannan)เป็นเส้นใยอาหาร (dietary fiber)...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(12 ก.พ. 63) นำร่องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ ลักลอบนำเข้า Real Time...
ครม.มีมติอนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม วงเงิน 372.51 ล้านบาท เพื่อเป็นเครื่องมือให้รัฐสามารถบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์มได้อย่างมีประสิทธิ...
 
(7 ก.พ. 63) ประมงเตรียมปิดอ่าวให้ปลาผสมพันธุ์เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำอีก 30%...
กรมประมงเตรียมประกาศปิดอ่าวไทยช่วง จ.ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี 90 วัน หวังเพิ่มประชากรปลาทู...
 
(24 ม.ค. 63) กรมการค้ากลับลำไม่คุมส่งออกหมู ภัยแล้ง-โรคระบาดซ้ำเติมราคาแพง...
อธิบดีกรมการค้าภายในกลับลำ “ไม่คุมส่งออกหมู” หลังราคาหมูเป็นในประเทศพุ่งเกิน กก.ละ 80 บาท อ้างเป็นราคาส่งออก ปล่อยคนอีสาน-เหนือกินหมูแพง ทั้ง ๆ ที่ราคาของสมาคมผู้เลี้ยงหมูระบุราคาหน้าฟา...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
(27 ม.ค. 63) งาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020...
งาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2563 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ...
 
(13 ก.ย. 62) International Feed Ingredients Course 2019 (iFIC2019): First Time In Asia...
ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน  International Feed Ingredients Course 2019 (iFIC2019): First Time In Asia...
 
( 12 ก.ค. 62) การผลักดันมาตรฐานพืชเกษตร...
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย  (GAPNet)  ได้เดินทางไปพบผู้บริหารของกระทรวงอุดมศึกษาฯเพื่อหารือในการพัฒนาการปลูกพืชเกษตรอย่างมีมาตรฐานเพื่อสร...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ปี 2562...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม คลิก...
 
(ประกาศกรมปศุสัตว์) ประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์ผสมยา...
ลำดับประกาศที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ผสมยา จำนวน 6 ฉบับ
 
(ประกาศกรมปศุสัตว์) หลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated Feed)...
กรมปศุสัตว์ ประกาศหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated Feed) ภายใต้ พ.ร.บ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 61......
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  (ฉบับที่ 2) 
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association