Entrümpelung paykwik
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(30 ม.ค. 63) งานแถลงข่าว VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition...
คุณสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว VICTAM Asia and Animal Health & Nutrition 2020 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
 
(20-23 ม.ค. 63) การจัดอบรมเรื่อง “มาตรฐาน GMP+ ครั้งที่ 2”...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับองค์กร GMP+ International และบริษัท Q-Point B.V.  จัดอบรมความรู้เรื่องมาตรฐาน GMP+ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2563
 
(11 ธ.ค. 62) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยต้อนรับและให้สัมภาษณ์กับผู้แทนบริษัท IHS Markit...
คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และคุณสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการ ได้ต้อนรับ Mr.Ken Eriksen, Senior Vice President จากบริษัท IHS Markit และคุณจารุวัลย์ แสนปิง Technical Consultant, USSEC ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ส...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(30 มี.ค. 63) USDA sets parameters for items labeled 'healthy'. By Megan Poinski ...
USDA-regulated food products will be able to carry the "healthy" label...
 
(30 มี.ค. 63) Coronavirus is the latest challenge to face dairy industry. By Paul Sullivan...
A new Rabobank report found global dairy prices were on an upward trajectory in the fourth quarter of 2019
 
(26 มี.ค. 63) Damaging impacts of warming moderated by migration of rainfed crops. ...
Many studies seek to estimate the adverse effects of climate change on crops, but most research assumes that the geographic distribution of crops will remain unchanged in the future.
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(30 มี.ค. 63) National Restaurant Association proposes relief measures. By Sam Danley ...
The National Restaurant Association proposing the foodservice industry in the wake of the coronavirus
 
(30 มี.ค.63) Green Deal facing delays due to coronavirus, EU admits By Frédéric Simon...
The European Commission is having to re-order its priorities in the face of the coronavirus crisis...
 
(30 มี.ค. 63) Fresh food concerns during the coronavirus. By Emily Park...
United States attempts to prepare for and slow the spread of the coronavirus..
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
(30 มี.ค. 63) เลื่อนจัดงาน Buy Korean Food 2020...
Korea Feed Ingredients Association (KFIA) แจ้งเลื่อนจัดงาน Buy Korean Food 2020
 
(18 มี.ค. 63) เลื่อนจัดงาน Pig and Poultry Focus Asia 2020 เป็นวันที่ 7-8 ก.ค. 2563...
งาน Pig & Poultry Focus Asia 2020 เปลี่ยนกำหนดการจัดงาน เป็นวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอวานี สขุมวิท กรุงเทพฯ
 
(6 มี.ค. 63) เลื่อนจัดงาน VICTAM and Animal Health and Nutrition 2020 เป็นวันที่ 9-11 ก.ค. 2563...
งาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 เปลี่ยนกำหนดการจัดงานเป็น วันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ปี 2562...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม คลิก...
 
(ประกาศกรมปศุสัตว์) ประกาศเกี่ยวกับอาหารสัตว์ผสมยา...
ลำดับประกาศที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ผสมยา จำนวน 6 ฉบับ
 
(ประกาศกรมปศุสัตว์) หลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated Feed)...
กรมปศุสัตว์ ประกาศหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated Feed) ภายใต้ พ.ร.บ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 61......
 
(ประกาศกระทรวงพาณิชย์) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ...
กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชี  ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  (ฉบับที่ 2) 
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association