Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   
 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(19 ม.ค. 59) ทีมงานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ร่วมให้สัมภาษณ์กับคณะทำงานโครงการ ศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมยีสต์ในประเทศไทยและอาเซียน ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ พร้อมด้วยทีมงานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ร่วมให้สัมภาษณ์กับคณะทำงานโครงการ ศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมยีสต์ในประเทศไทยและอาเซียน ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
 
(28 ม.ค. 59) นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of The Philippines, Los Banos...
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล  นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of The Philippines, Los Banos และให้สัมภาษณ์...
 
(15 ม.ค. 59) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมแถลงข่าว การแก้ไขปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน...
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559  คุณปิติพงษ์ เดชจารุกุล สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมแถลงข่าวการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งงานแถลงข่าวจัดโดย คณะกรรมการร่วมเอกชน (กกร.) ประกอบด้วย...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(11 ก.พ. 59) รณรงค์ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานเพื่อบำรุงดิน...
การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกร งดเผาตอซัง และส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดและเศษพืช เพื่อเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงบำรุงดิน...
 
(1 ก.พ. 59) กรมปศุสัตว์ จับมือโรงฆ่าสุกร ตรวจสอบการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงรู้ผลในห้านาที...
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวระหว่างการนำหน่วยเฉพาะกิจของกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่เขตหนองจอก เพื่อตรวจสอบการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง ด้วยการสุ่มตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า
 
(28 ม.ค. 59) สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร-สัตว์ปีกยืนยันอุตสาหกรรมหมู-ไก่ ผลิตได้มาตรฐาน ...
นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ยืนยันว่า กระบวนการผลิตเนื้อหมูของประเทศไทยตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสุกรจนถึงกระบวนการแปรรูป โดยเฉพาะการควบคุมการใช้ยาและเวชภัณฑ์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และมาตรฐานกรมปศุสัตว...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(11 ก.พ. 59) EU แนะนำคู่มือขนส่งสุกร...
คู่มือเกี่ยวกับการประเมินสุกรให้เหมาะสมในการขนส่ง เป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสุกร เพื่อรับรองความเหมาะสมของการขนส่งสุกรในระดับสูง โดยมีจุดประสงค์เบื้องต้นเพื่อ..
 
(11 ก.พ. 59) กวางตุ้งเริ่มระบบตรวจสอบย้อนกลับใหม่...
องค์กรอาหารและยาของมณฑลกวางตุ้งประกาศเริ่มดำเนินการระบบตรวจสอบย้อนกลับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับของนมผงสำหรับทารกแรกเกิดจนถึง 1 ปี...
 
(10 ก.พ. 59) เดินหน้าอุตสาหกรรมโคนมยุคใหม่...
ปัจจุบันอุตสาหกรรมนมไทยได้ก้าวหน้าไปมาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. มีนโยบายยกระดับความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง..
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 โดยภายในงานมีการจัด 2nd ASEAN FEED & RICE SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบา...
 
(12 ต.ค.58) บทความการค้ามนุษย์กับการใช้แรงงาน...
ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศไว้ว่า บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจำยอมใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีการณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคั...
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
พระราชกำหนด การประมง 2558...
พระราชกำหนด การประมง 2558 อ่านบทความเพิ่มเติม
 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558...
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 อ่านบทความเพิ่มเติม
 
คำสั่ง คสช เรื่องการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม...
ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้มีคำสั่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อยกระดับการแแก้ไขปัญหาที่สหภาพยุโรปได้ให้ใบเหลื...
 
ประกาศกระทรวง เรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2558-2560...
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี 2558-2560
 
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ...
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกหนังหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เข...
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
   

AEC NEWS ALERT  ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

AEC NEWS ALERT  ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

AEC NEWS ALERT  ประจำวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559

AEC NEWS ALERT  ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559                                                                                                        อ่านทั้งหมด                                      

                                                                   

 
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association