Mode:       
Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

เจ้าหน้าที่สมาคม 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(18 พ.ค. 58)การประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางและแผนแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือ...
 
(15 พ.ค. 58)สัมมนาวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย...
เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย จัดโดย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย...
 
(9 เม.ย.58) เสวนา"ความจริงเรื่องข้าวโพด เพื่อทางออกประเทศไทย"...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในประเด็นเรื่องหมอกควันที่ได้ผูกสาเหตุมาจากการเผาซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Normal 0 false false false EN-US ...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(19 พ.ค.58)ภาคประชาคมเชียงใหม่-สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมระดมสมองวางแผนแก้หมอกควัน...
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่นำประชุมร่วมภาคประชาคมเชียงใหม่-สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ระดมสมองกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันล่วงหน้าข้ามปี...
 
(12 พ.ค.58) FEEDAP แนะนำการใช้สารประกอบสังกะสีในอาหารสัตว์...
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission; EC) ได้มอบหมายให้หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority: EFSA) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารประกอบสังกะสี...
 
(5 พ.ค.58) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการอบรมยุวชนเกษตรกรโคนม ให้แก่ยุวชนเกษตรรุ่นใหม่...
 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการอบรมยุวชนเกษตรกรโคนม ให้แก่ยุวชนเกษตรรุ่นใหม่ ที่โพธาราม ระบุอาชีพเลี้ยงโคนม เป็นอาชีพพระราชทานของประเทศไทย...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(12 พ.ค.58) รัสเซียห้ามนำเข้าสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม...
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 รัสเซียได้ประกาศบังคับใช้ร่างกฎหมายที่เสร็จสมบูรณ์ฉบับแรกเกี่ยวกับการนำเข้าและการเพาะปลูกสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMO) โดยมีข้อยกเว้น...
 
(11 พ.ค.58)นักพัฒนาพันธุ์พืชในสหรัฐกำลังปรับปรุงให้ผักมีรสชาติดีขึ้นและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น...
เป็นการผสมพันธ์ผักแบบดั้งเดิมภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผักให้มีรสชาติดีขึ้นของ Oregon State University ผู้บริโภคในสหรัฐต่างได้รับประโยชน์ด้านความสะดวกและราคาที่ถูกลง...
 
(1 พ.ค.58) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชิลีเลี่ยงการตรวจสอบการใช้สารปฏิชีวนะ...
เมื่อปี 2557 องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (Marine conservation organization ) และองค์การไม่แสวงหากำไร Oceana  ได้เรียกร้องให้คณะมนตรีด้านความโปร่งใส (transparency council) เปิดเผยข้อมูลการใช้...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง...
ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม  จำนวน 2 ตำแหน่ง   
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 
"วันไข่โลก"...
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2557 ณ สยามสแควร์วัน พบกับการประกวดหนุ่มสาวหน้าใส MR. & MISS Egg Ambassador 2014 ค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวอายุ 17-25 ปี ที่ใส่ใจเรื่องคุณค่าแห่งไข่เพื่อโปรโมท กิจ...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
คำสั่ง คสช เรื่องการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม...
ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้มีคำสั่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อยกระดับการแแก้ไขปัญหาที่สหภาพยุโรปได้ให้ใบเหลื...
 
ประกาศกระทรวง เรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2558-2560...
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี 2558-2560
 
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ...
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกหนังหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เข...
 
ระเบียบการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลืองตามกรอบ WTO ปี 2557-2559...
รายละเอียด
 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2555 ...
รายละเอียด
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
     
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association