Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(31 พ.ค. 61) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้การต้อนรับ U.S. Soybean Export Council (USSEC) ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยให้การต้อนรับ U.S. Soybean Export Council (USSEC) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันในประเด็นสถานการณ์วัตถุดิบปัจจุบัน...
 
(25 เม.ย. 61) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย South Dakota...
นายสมภพ เอื้อทรงธรรม รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา รุจทิฆัมพร อนุกรรมการวิชาการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้การต้อนรับ Dr. Robert Thaler's นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย South Dakota และ Mr. Caleb Wurth , Assistan...
 
(2 เม.ย. 61) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ โรงแรมมลเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ โรงแรมมลเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมตลอดทั้งปี 2560...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(19 มิ.ย.) กรมการค้าต่างประเทศ ฟุ้งระบายข้าวต่อเนื่องได้ตามเป้า มูลค่ากว่า 1.4 แสนล้าน...
เปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน จำนวน 80 คลัง...
 
(12 มิ.ย. 61) พาณิชย์เตรียมแผนรับมือสินค้าเกษตรล่วงหน้า ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูกาลหน้า...
“สนธิรัตน์” เผยพาณิชย์เตรียมแผนรับมือสินค้าเกษตรล่วงหน้า ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ในฤดูกาลหน้า แนะเกษตรกรเน้นปลูกสินค้าที่มีคุณภาพ ดันราคาให้สูงขึ้น...
 
(5 มิ.ย. 61) นบข.เห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป แก่ผู้ชนะการประมูล9ราย ปริมาณ4.37หมื่นตัน...
นบข.ได้เห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ผู้ชนะการประมูล 9 ราย จำนวน 20 คลัง ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อประมาณ 534.08 ล้านบาท...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(19 มิ.ย. 61) หารือผู้เลี้ยงหมู-ผู้นำเข้าเครื่องใน วอนปศุสัตว์ชะลอนำเข้า หลังกดราคาในประเทศ...
กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า หลังการร่วมหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ,สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี หลังราคาสุกรในประเทศปรับตัวลดลง โดยในที่ประชุมผู้เลี้ยงสุกร ขอให้ผู้นำเข้าลดการนำเข้าในช่วง 3 เดื...
 
(14 มิ.ย. 61) โจทย์ใหม่ “IUU” จี้ไทยจัดระเบียบกองเรือประมง...
ความพยายามรัฐบาลในการสะสางปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU) เข้มข้นมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ประเทศไทยได้รับสถานะ “ใบเหลือง” จากสหภาพยุโรปมากว่า 3 ปี...
 
(12 มิ.ย. 61) หวั่นครึ่งปีหลังน้ำตาลดิิ่งเหว 3 ส.ขอส่วนต่างราคาอ้อยคืน...
ครึ่งปีหลังอ้อยล้นราคาดิ่ง จี้รัฐแก้ปมชดเชยส่วนต่างค่าอ้อย หวั่น พ.ร.บ.อ้อยฯ คลอดไม่ทันเปิดหีบปี”61/62 ต้องใช้กฎหมายเก่า เสี่ยงถูกฟ้อง WTO ซ้ำอีก...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 โดยภายในงานมีการจัด 2nd ASEAN FEED & RICE SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบา...
 
(12 ต.ค.58) บทความการค้ามนุษย์กับการใช้แรงงาน...
ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศไว้ว่า บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจำยอมใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีการณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคั...
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่องการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก  (ฉบับที่ 2) 
 
ระเบียบการนำเข้ากากถั่วเหลือง ปี 2561-2563...
          ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ์ชำระภาษีตามพันธะกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้อง...
 
(9 ม.ค.60) มติ ครม -การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช...
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  ประธานกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช  เสนอ ดังนี้...
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2)
 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2)...
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
   

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2559

DTN NEWS ALERT ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2559                                                                             

  อ่านทั้งหมด                                      

                                                                   

 
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association