Register / Login   
     
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : หน้าแรก/Home  
รับสมัครงาน
   

ตำแหน่งงาน :    เจ้าหน้าที่สมาคม    
จำนวน :    1 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงาน

 
 
Menu Link
   

ราคา ข้อมูล กฎหมาย บทความ

 
 
วารสารอาหารสัตว์/E-MAGAZINE
     
 
E-Magazine Sponsor
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข่าวกิจกรรมสมาคม/ACTIVITIES
   
(24 มิ.ย.59) ผู้ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ 11 สมาคม ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีชี้แจงการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์...
24 มิถุนายน 2559 - ศูนย์บริการประชาชน – สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสมาชิก 11 สมาคมที่ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์อาหารสัตว์ในประเทศไทย การนำเข้าข้าวสาลีและกากข้าวโพดเ...
 
(20 มิ.ย.59) แถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย พร้อมสมาคมด้านปศุสัตว์ร่วม 11 สมาคม แถลงข่าวในนามสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ "ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
(8 มิ.ย.59) ประชุม Roundtable การพัฒนาการประเมินความเสี่ยงของระบบนิเวศ...
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 กรมประมง จัดประชุม Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย ครั้งที่ 1/2559 ณ กรมประมง โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุม โดยการประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้า 3 โครงการหลัก ดัง...
 

 
 
ข่าวอาหารสัตว์/ANIMAL FEED NEWS
   
(30 มิ.ย.59) 'สมาคมสัตว์ปีก' ยื่นหนังสือค้านร่างกม.ควบคุมการฆ่าสัตว์...
ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน 9 สมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีก นำโดย นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอค...
 
(22 มิ.ย.59) รัสเซียขยายเวลายับยั้งการนำเข้าอาหารกระทั่งสิ้นปี 2560...
รัสเซียเตรียมร่างข้อบังคับเพื่อขยายเวลาการห้ามนำเข้าสินค้าอาหาร (food embargo) จากหลายประเทศ รวมทั้งกลุ่มสหภาพยุโรป(EU) และสหรัฐฯ ไปจนถึงสิ้นปี 2560 ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ป...
 
(28 เม.ย. 59) ลงนามล้างภาพประมงผิดกฎหมาย...
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า การทำข้อตกลงนี้จะส่งผลให้อียูเห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทย แต่คาดว่าปีนี้ไทยยังอยู่ในใบเหลือง แต่ในระยะยาวหากระบบ MCPD ได้ผลเชื่อว...
 

 
 
ข่าวอื่นๆ/OTHER NEWS
   
(18 มิ.ย.59) EU ส่งออกเนื้อหมูเพิ่มขึ้น...
สหภาพยุโรป ( EU) มีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเป็นผลมาจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดอาเซียน ในส่วนเนื้อหมูสดแ...
 
(13 มิ.ย.59) พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในฝรั่งเศสและเม็กซิโก...
มีรายงานการระบาดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ชนิดไม่รุนแรงในฝรั่งเศส เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในฟาร์มในเขต Coudures เมือง Landes ซึ่งในฝรั่งเศสเริ่มมีการระบาดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและปริมาณลดลงในช่วงป...
 
(11 มิ.ย.59) ฮ่องกงอนุญาตค้าสัตว์ปีกอีกครั้งหลังพบเชื้อไข้หวัดนก...
กระทรวงอาหารและสุขภาพฮ่องกงอนุญาตให้ค้าสัตว์ปีกมีชีวิตได้อีกครั้ง ในวันที่ 9 มิ.ย. 2559 หลังจากรัฐบาลได้ทำการประเมินความเสี่ยง โดยการสำรวจสถานการณ์จากการสุ่มตรวจสัตว์ปีก 3360 ตัวอย่าง จากฟาร์มท้องถิ่น...
 

 
 
ACFS Early Warning
     
 
ข่าวหนังสือพิมพ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/OAE News
     
 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 20 ปี
     
 
MEMBERS LINK
   

 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/PUBLIC RELATION
   
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 ...
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมกับ VICTAM กำหนดจัดงาน Victam Asia 2016 โดยภายในงานมีการจัด 2nd ASEAN FEED & RICE SYMPOSIUM ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบา...
 
(12 ต.ค.58) บทความการค้ามนุษย์กับการใช้แรงงาน...
ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศไว้ว่า บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ภาระจำยอมใดๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีการณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและการบังคั...
 
IDMA 2015 Fair...
6th International Flour ,Semolina ,Rice ,Corn ,Bulghur ,FeedMillingMachinery&Pulse ,Pasta ,Biscuit Technologies Exhibition (IDMA2015)  23-26 April 2015...
 

 
 
ข่าวประกาศ/ANNOUNCEMENT
   
พระราชกำหนด การประมง 2558...
พระราชกำหนด การประมง 2558 อ่านบทความเพิ่มเติม
 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558...
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 อ่านบทความเพิ่มเติม
 
คำสั่ง คสช เรื่องการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม...
ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้มีคำสั่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เพื่อยกระดับการแแก้ไขปัญหาที่สหภาพยุโรปได้ให้ใบเหลื...
 
ประกาศกระทรวง เรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2558-2560...
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปี 2558-2560
 
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ...
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกหนังหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เข...
 

 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/AEC INFO
     
 
ข่าวสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/DTN News
   

AEC NEWS ALERT  ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

AEC NEWS ALERT  ประจำวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559

AEC NEWS ALERT  ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

AEC NEWS ALERT  ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2559                                                                                                                                                    อ่านทั้งหมด                                      

                                                                   

 
 
link หน่วยงานภาครัฐ
   
 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

กรมการค้าต่างประเทศ

www.thailandaec.com

 

 
 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 170 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-6756263-4 โทรสาร : 02-6756265
อีเมล์ : tfma44@yahoo.com
Copyright 2008 by Thai Feed Mill Association